ארכיון - ספרים ופרסומים

תמונת מצב: פערי שכר מגדריים בישראל

דו"ח מרכז אדוה ופרוייקט "שוות ערך- לקידום שכר שווה"

מרכז אדוה:

פערי השכר בין נשים לגברים הם תופעה המבוססת על אפליה מבנית ואינם בגדר מקרים נקודתיים. המסמך מציג את מצב פערי השכר בין נשים וגברים בישראל וסוקר את הכלים המשפטיים הקיימים שנועדו לצמצומם. פרסום חדש מאת נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון ואריאן אופיר. נכתב במסגרת הפרויקט  שוות ערך- לקידום שכר שווה

המסמך המלא בקישור המצורף: פערי שכר מגדריים בישראל