ארכיון - ספרים ופרסומים

גליון נשים – Nashim מס. 26

בהוצאת מכון שכטר, מכון הדסה-ברנדייס והוצאת אוניברסיטת אינדיאנה.

בהוצאת מכון שכטר למדעי היהדות, מכון הדסה-ברנדייס והוצאת אוניברסיטת אינדיאנה.

No. 26 (Spring 2014): Jewish women in sport and dance – Modesty for Heaven's sake – Dressing and undressing the High Priest – Life stories of women rabbis – Salomé: Woman of valor

כרגע אין כתובת להפצה בארץ; ניתן להזמין עותקים מודפסים ואלקטרוניים (גם של מאמרים בודדים) מההוצאה בארה"ב בקישור המצורף

לפרטים נוספים: nashim@schechter.ac.il

עמוד לכל גליונות Nashim באתר מכון שכטר למדעי היהדות

תוכן העניינים (pdf)

עורכת מבצעת: דבורה גריינמן

עורכת ראשית: פרופ' רינה לוין מלמד

איור העטיפה: אניה רוז; עיצוב העטיפה: יהודית מרגוליס