אירועים וכנסים ספרים ופרסומים

קול קורא: פילוסופיה פמיניסטית של המדע

25-24 בנובמבר 2014, אוניברסיטת גנט, בלגיה

המחלקה לפילוסופיה ומדעי המוסר, אוניברסיטת גנט, בלגיה

מזמינה לשלוח אליה תקצירים לסדנה בינלאומית.

25-24 בנובמבר 2014.

אתר הכנס נמצא כבר לרשות כל מתעניין/ת, ומידע נוסף יובא בעתיד

http://www.philosophy.ugent.be/FPOS14

אנא שלחו את התקצירים (מקסימום 500 מילים) עד ה-1 ביולי 2014 ל-אריק שליסר

נודה לכם אם פרטים אודותיכם/ן בדף נפרד

הכתובת למשלוח: nescio2@yahoo.com