ארכיון - ספרים ופרסומים

זיוה שמיר | לשיר בשפת הכוכבים, על יצירת לאה גולדברג

ספר חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד

ספר חדש לפרופ' זיוה שמיר בהוצאת הקיבוץ המאוחד

מתוך אתר ההוצאה:

סיבות חייה של לאה גולדברג והחוויות הטראומטיות שחוותה בשנות המלחמה ובשנים שבֵּין מלחמות העולם לימדוּהָ לנהוג בחשאיות ולנצור את סודותיה בלִבּהּ, כמאחורי מסֵכה ומסווה. הצורך להסווֹת ולהסתיר את סודותיה הפך אצל לאה גולדברג לטבע שני, וחִלחל גם ליצירתה. זו אינה חושפת לעין כול את המכאובים שהולידוּהָ, ומסתירה אותם מאחורי שבעה צעיפים של תיאורים מטפוריים עמומי פשר. יצירתה של לאה גולדברג וכתיבתה העיונית  אינן מסגירות בנקל  את השקפת עולמה, אך משזו נחשפת ממקורות חוץ-ספרותיים יש בה כדי להבהיר את היצירה ולהאירהּ באור חדש. הספר לשיר בשפת הכוכבים מנסה לחשוף את הדוויי המסתתר מאחורי שיריה הנעימים לעין ולאוזן של המשוררת, ולזהות את "הסוסים הטרויאניים" שיצירתה החתרנית  הִכניסה לספרות העברית.