אירועים וכנסים

סקס אחר 14

הכנס השנתי ללימודים להט"בים ולתיאוריה קווירית בישראל, אוניברסיטאות תל אביב ובן גוריון, ימים ד', ה', 11-12.6.2014

הכנס השנתי ללימודים להט"בים ותיאוריה קווירית בישראל, אוניברסיטאות תל אביב ובן גוריון

ימים ד', ה', 11-12.6.2014

הכנס בפייסבוק