ארכיון - אירועים וכנסים

גוף, נפש ומגדר: ילדים והמרחב של מדינת הרווחה

סימפוזיון בנושא אדריכלות וההיסטוריה של הילדות, אוניבריסטת תל אביב, יום ראשון 1.6.2014

סימפוזיון בנושא אדריכלות וההיסטוריה של הילדות , אוניברסיטת תל אביב, יום ראשון 1.6.2014