אירועים וכנסים

נשים מאמינות בשבילי המחקר

הכנס ייערך באוניברסיטת בר אילן, יום שני, 2.6.2014

הכנס ייערך באוניברסיטת בר אילן, יום שני, 2.6.2014