ארכיון - מאמרים אקדמיים

פרופ' מאיר חזן | ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ

"ליליה בסביץ, חברת קיבוץ עין־חרוד, בחרה להעמיד את 'שאלת הנשים' במוקד פעילותה הפוליטית והחברתית. במאמר זה אעסוק בשלושה מהמאבקים שניהלה: על ייצוגן של נשים בזירה הציבורית, על רמת חייו של הפרט ועל השתתפותן של נשים בשמירה. תחומים אלה נגזרו ישירות ממעורבות מתמשכת, שניצניה בימי העלייה הראשונה ופריחתה בימי העלייה השנייה, בעיצוב מעמדה של האישה והמקום הראוי לה במפעל התחייה הלאומית, בחברה היישובית החדשה ובמחנה הפועלים המתגבש".

 

פרופ' מאיר חזן | ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ

בתוך: קתדרה 145, תשרי תשע"ג, עמ' 89-120

מאיר חזן | ליליה בסביץ על מתרסי המגדר, הפרט והשמירה בקיבוץ