ארכיון - ספרים ופרסומים

חג פסח שמח!

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר מברכת את חברותיה וחבריה בברכת חג פסח שמח

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

מברכת את חברותיה וחבריה

בברכת חג פסח שמח

נסב ונקרא כולנו את ההגדה של פסח עם מדרש נשי חדש

והיא שעמדה (בקישור מצורפות דוגמאות וחלקים מההגדה)

המדרשה באורנים והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2012

עורכות: נירה נחליאל וענת ישראלי