ארכיון - ספרים ופרסומים

כתב העת הגר: Women and Work from Feminist Perspectives

גיליון מיוחד של כתב העת האינטרדסיפלינארי
HAGAR Studies in Culture, Polities and Identities
שעוסק בעבודה מפרספקטיבות פמיניסטיות התפרסם לאחרונה.

עורכות אורחות: ד"ר סיגל נגר-רון וד"ר עינת לחובר.

גיליון מיוחד של כתב העת האינטרדסיפלינארי HAGAR Studies in Culture, Polities and Identities שעוסק בעבודה מפרספקטיבות פמיניסטיות התפרסם לאחרונה.

עורכות אורחות: ד"ר סיגל נגר-רון וד"ר עינת לחובר.

לשער ותוכן העניינים כמסמך pdf