ארכיון - קולות קוראים

קול קורא – סקס אחר 14

אוניברסיטת תל-אביב בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב
11-12 ביוני 2014

הכנס הארבעה עשר ללימודים להט"ביים ותיאוריה קווירית
אוניברסיטת תל-אביב בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב
11-12 ביוני 2014

*** נענים לבקשות שקבלנו, מודיעים על הארכה במועד הגשת הצעות לכנס

הצעות לכנס יתקבלו למייל בלבד עד 30.3.14 ***

sexacher@gmail.com

בפייסבוק: Sex Acher LGBT Studies & Queer theory כנס סקס אחר