אירועים וכנסים

מגדר חוצה גבולות

הכנס הבין-תחומי השנתי השלישי לתלמידות ולתלמידי מחקר באוניברסיטת ת"א, יום רביעי 2.4.2014

הכנס הבין-תחומי השנתי השלישי לתלמידות ולתלמידי מחקר באוניברסיטת תל אביב

יום רביעי 2.4.2014 , בניין גילמן 496

ההזמנה ב- pdf