אירועים וכנסים

שוויון בתעסוקה = שוויון בפרישה

השקת הדו"חות:"נשים בכלכלת פרישה", ו"נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה", בכנסת, יום ג', 18.3.2014

השדולה לשוויון תעסוקתי בראשות ח"כ מיכל רוזין בשיתוף מרכז אדוה מזמינות לכנס "שוויון בתעסוקה = שוויון בפרישה"

השקת הדו"חות: "נשים בכלכלת פרישה", ו"נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה",

אולם גליל בכנסת, יום ג', 18.3.2014

הקהל הרחב מוזמן, לאישורי כניסה נא לשלוח שם ומס ת.ז. ל- mrozin@knesset.gov.il