ארכיון - ספרים ופרסומים

חברה ורווחה – רבעון לעבודה סוציאלית, כרך ל"ג 3

חברה ורווחה – רבעון לעבודה סוציאלית. חוברות יוני וספטמבר 2013 מוקדשות לנושא אלימות כנגד נשים

חברה ורווחה – רבעון לעבודה סוציאלית. חוברות יוני וספטמבר 2013 המוקדשות לנושא אלימות כנגד נשים.

פרטים אודות כרך ל"ג 2 בקישור המצורף

תוכן העניינים- כרך ל"ג 3 – חברה ורווחה

דבר העורך- כרך ל"ג 3 – חברה ורווחה

מאמרה של ורד לי ב"הארץ" אודות הגליונות: המחקרים שמשמיעים את קול המוכות 29.1.2014

פרטים נוספים ויצירת קשר בקישור המצורף