ארכיון - ספרים ופרסומים

נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה: דפוסי עבודה, תעסוקה ושכר.

דו"ח חדש של מרכז אדוה פברואר 2014

מתוך אתר מרכז אדוה:

ההצעות לדחות את גיל הזכאות של נשים לקצבת זקנה ולפנסיה מגיל 62 לגיל 64 או 67 משמען פגיעה משמעותית ביכולתן של רוב הנשים בגילאים אלה להתקיים כלכלית. מסקנה זו עולה מניתוח שערכו נוגה דגן בוזגלו, אתי קונור-אטיאס ואריאן אופיר ממרכז אדוה, שהתבסס על נתוני שלושת מפקדי האוכלוסין האחרונים – 1983, 1995 ו-2008.

הדו"ח המלא בקישור המצורף