ארכיון - קולות קוראים

מובילות

קול קורא לתכנית חדשה לקידום נשים חרדיות בשוק התעסוקה

מובילות פועלת לקידום השתלבותן של נשים חרדיות מצטיינות בתפקידים הולמים בשוק התעסוקה בישראל, באופן שיבטיח תעסוקה איכותית, מיצוי כושר השתכרות והגשמה מקצועית. זאת תוך הגברת מעורבותן והשפעתן  על הקהילה החרדית ועל העולם העסקי בישראל.

פרטים מלאים באתר מובילות