ארכיון - קולות קוראים

קול קורא למלגות לעידוד חקר המגדר – אוניברסיטת תל אביב

המלגות תוענקנה לתלמידות ולתלמידים לתואר שני או שלישי באוניברסיטת תל-אביב אשר מחקרן/ם קשור בנושאים של מגדר, לרבות בסוגיות של נשיות, גבריות וקוויריות.

הפורום ללימודי נשים באוניברסיטת תל-אביב יעניק בשנת תשע"ד שלוש מלגות בגובה 3,000₪ כל אחת.

המלגות תוענקנה לתלמידות ולתלמידים לתואר שני או שלישי באוניברסיטת תל-אביב אשר מחקרן/ם קשור בנושאים של מגדר, לרבות בסוגיות של נשיות, גבריות וקוויריות.

פרטים מלאים בקובץ המצורף