ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2014 בתחום מדעי החברה והרוח

ממשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל מפרסם  קולות קוראים להגשת הצעות מחקר

בתחומי מדעי החברה והרוח, בין יתר הנושאים גם:

*   מנגנונים מדינתיים לקידום נשים – נתוח מנגנונים קיימים ופיתוח מנגנונים חדשים

*  קידום של נשים באקדמיה :זיהוי חסמים ומעצורים מבניים והצעת פתרונות לחסמים אלה

התקציב לכל אחד מהקולות הקוראים הינו עד 2 מיליון ₪, בכפוף לזמינות תקציבית בכל אחת מהתוכניות, באמצעותו ימומנו מחקרים בסכומים המפורטים בקולות הקוראים, לתקופה של 3 שנים.

הצעות המחקר יוגשו באופן מקוון  באמצעות הרשות המוסמכת של המוסד לא יאוחר מיום ראשון, א' אדר ב, תשע"ד, 3.3.2014, עד השעה 15:00.

להלן הקול הקורא המלא