ארכיון - קולות קוראים

סדנאות מחקר בנושא: היומנים של אנה פרנק

במסגרת של אוניברסיטת גוטינגן בגרמניה (המחלקה ללימודים מתקדמים)

במסגרת של אוניברסיטת גוטינגן בגרמניה (המחלקה ללימודים מתקדמים), יתקיימו שלוש סדנאות מחקר בנושא יומניה של אנה פרנק, שיובילו לפרסום מונוגרפיה אודותיה בהוצאת אוניברסיטת קמברידג' (תאריך משוער 2016). הסדנה הראשונה תעסוק בהקשר התרבותי-ההיסטורי של היומנים (קונטקסטואליזציה); הסדנה השנייה: דרכי התקבלותם של היומנים; והסדנה השלישית: כיצד נתפסו והוצגו היומנים בכלי מדיום שונים (במה, קולנוע, אמנות הציור וכדומה), מתחילה ועד היום.  חוקרות וחוקרים בראשית דרכן/ם מוזמנות/ים לסדנאות אלה.

אנא שלחו הצעות לסדנה הראשונה בתקציר של 600 מילים עד ה-15 במרץ 2014.

כתובת המייל: lichtenbergkolleg@zvw.uni-goettingen.de

לפרטים נוספים:  Dr. Kora Baumbach Georg-August-Universität Göttingen Lichtenberg-Kolleg – the Göttingen Institute of Advanced Study Geismar Landstraße 11 D-37083 Göttingen

http://www.uni-goettingen.de/de/90729.html