ארכיון - אירועים וכנסים

מחקר משלנו 5.3.2014

הכנס הראשון לסטודנטיות/ים למחקרים בנושאי מגדר ופמיניזם של תלמידות/י מחקר מהאוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים.

הכנס הראשון למחקרים בנושאי מגדר ופמיניזם של תלמידות/י מחקר מהאוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים. יום רביעי  5.3.2014

הכנס בפייסבוק