אירועים וכנסים

יום עיון – פמיניזם = פציפיזם?

לכבוד צאתו לאור של הספר "עד שהאנושות תשתחרר משיגעון המלחמה", 23 בפברואר 2014, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב

לכבוד צאתו לאור של ספרה של ד"ר אמירה גלבלום "עד שהאנושות תשתחרר משיגעון המלחמה", המאבק הפמיניסטי והפציפיסטי של אניטה אוגספורג ולידה גוסטבה היימן בהוצאת רסלינג

יום ראשון, 23 בפברואר 2014, מרכז הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברמת אביב, רח' קלוזנר 16, תל אביב

ההשתתפות ללא תשלום על בסיס הרשמה מראש
בטלפון 3337* (03-5114412)
או באתר האינטרנט: www.openu.ac.il/Feminism-pacifism

16:45 התכנסות וכיבוד קל
17:00 דברי ברכה
פרופ' זאב רוזנהק, ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

יו"ר ומתדיינת: פרופ' תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' גליה גולן, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
נשים ושלום – האם יש קשר?

ד"ר אורנה ששון-לוי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן
מבט פמיניסטי על העדויות של שוברות שתיקה

גב' רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית
לא יודעת אם אני פציפיסטית – הרהורים בקול

דברי תגובה
ד"ר אמירה גלבלום, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה

סיום משוער בשעה 19:30