ארכיון - קולות קוראים

ד"ר שושנה ב. מאייר ז"ל

לשעבר מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
מהמובילות הראשונות בארץ לשיוויון בין המינים בחינוך

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

מרכינה את ראשה

עם לכתה של ד"ר שושנה בן צבי מאייר ז"ל

לשעבר מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה

מהמובילות הראשונות בארץ לשיוויון בין המינים בחינוך

מספריה: לכודים בוורוד ובתכלת, בנות ובנים בעיני החברה, 1980

מצא מין את שוויונו, מקראה לעובדי הוראה, 1990

מגדר וחינוך, לשעור סוגיית מגדר (ג'נדר) בחינוך, 2000

נזכור אותה תמיד