ארכיון - קולות קוראים

ברכות לפרופ' נורית ירמיה

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר מברכת את פרופ' נורית ירמיה

יו"ר לשעבר של מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, האוניברסיטה העברית ירושלים

עם מינוייה למדענית הראשית במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

ומחזקת את ידיה לקידום נשים במדע ובאקדמיה

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

מברכת את פרופ' נורית ירמיה

יו"ר לשעבר של מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר,  האוניברסיטה העברית ירושלים

עם מינוייה למדענית הראשית במשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

ומחזקת את ידיה לקידום נשים במדע ובאקדמיה