ארכיון - ספרים ופרסומים

"שוות ערך" – לקידום שכר שווה: קול קורא למעסיקים/ות

קול קורא לקחת חלק בפיתוח כלי חדשני להתמודדות עם פערי השכר בין נשים וגברים ברמת הארגון.

השנה ימלאו 50 שנה לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק שנועד למנוע אפליה בשכר בין נשים לגברים במקומות עבודה. למרות החקיקה, פערי השכר המגדריים נותרו כמעט ללא שינוי בעשורים האחרונים, כאשר נשים עדיין מרוויחות באופן מובהק פחות מגברים בכל הענפים, תחומי עיסוק ורמות ההשכלה.

מיזם "שוות ערך- לקידום שכר שווה" קורא למעסיקים ומעסיקות לקחת חלק בפיתוח כלי חדשני להתמודדות עם פערי השכר בין נשים וגברים ברמת הארגון:

"מחשבון פערי שכר מגדריים" – להסתכל למספרים בעיניים

פרטים מלאים מצורפים בקישור: קול קורא – "שוות ערך"