ארכיון - ספרים ופרסומים

פרסי הקהילה הגאה בישראל לעבודות מצטיינות 2014

קול קורא מארגון הבנ"ה

ארגוני קהילת הלהט"ב שמחים להכריז על קיומה, זו השנה הרביעית, של תחרות עבודות בנושאים הקשורים במאבק בלהט"בפוביה, כגון: קבלה של להט"בים במשפחה ובקהילה, קידום שוויון זכויות אדם ואזרח של להט"ב, מאבק בבריונות ובאלימות בבתי הספר, מאבק בלהט"בפוביה במרחב הציבורי והפרטי.

לוח זמנים:

• המועד האחרון להגשת המועמדות: 20 בפברואר 2014.
• הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם עד לתאריך 9 במאי 2014.

הפרסים יוענקו בטקס אשר ייערך במסגרת אירוע לציון היום הבינלאומי נגד הלהט"בפוביה (הבנ"ה), בחודש מאי 2014 (על המועד המדויק תבוא הודעה)

פרטים מלאים ותקנון באתר הבנ"ה