ארכיון - מאמרים אקדמיים

ד"ר בת ציון ימיני | קווי לשון ייחודיים למשוררות בהשוואה למשוררים בדורו של שלונסקי

"המאפיינים שנמצאו בהם הבדלים בני משמעות שייכים לתחביר ולמורפולוגיה. בתחום התחביר הושווה השימוש בשם התואר שעושים המשוררים והמשוררות בשיריהם, והועלו ממצאים הקשורים לכמות שם התואר ולאיכותו. אמצעי לשוני נוסף שנבדק בתחום התחביר הוא המשפט החד איברי. גם כאן הועלו ממצאים הקשורים לתפוצת המשפטים החד איבריים ולאופן השימוש בהם בשירי המשוררים ובשירי המשוררות. בתחום המורפוסמנטי הקשור גם הוא לתחביר, נבדקו דרכי השימוש בצורות הציווי בשירי המשוררים, וגם בנושא זה נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינת כמות הציוויים
וטיבם."

ד"ר בת-ציון ימיני היא חוקרת סגנון, מרצה במכללת אשקלון ובמכללת תלפיות, עורכת לשונית ומחברת ספרי לימוד בלשון ובהבעה. ספרה האחרון אדמה אדמתי, ארצי ארצי, לשון ומגדר בשירה העברית המודרנית יצא בהוצאת רסלינג

לקריאת השער ותוכן העניניים בקישור המצורף


ד"ר בת ציון ימיני | קווי לשון ייחודיים למשוררות בהשוואה למשוררים בדורו של שלונסקי, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, בהדרכתה של פרופ' מאיה פרוכטמן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן אדר ב' תשס"ג

ד"ר בת ציון ימיני | קווי לשון ייחודיים למשוררות בהשוואה למשוררים בדורו של שלונסקי