ארכיון - אירועים וכנסים

הכנס הישראלי השישי למחקר איכותני

הכנס ייערך בין ה-4-6 בפברואר 2014 באוניברסיטת בן גוריון.

הכנס ייערך בין ה-4-6 בפברואר 2014 באוניברסיטת בן גוריון.


אתר הכנס

להרשמה

*בכנס ישתתפו חוקרות/ים מכל תחומי המגדר, כאן מצורפת רשימה חלקית של ההרצאות מתוך המושבים המוקדשים לעיסוק ישיר בנושאי מגדר. לתכנית המלאה מתוך אתר הכנס

יום ג' 4 בפברואר


יום ד' 5 בפברואר