ארכיון - אירועים וכנסים

תשלומי מזונות ותעסוקת נשים

שחרור חסמים כלכליים של אמהות חד הוריות/יחידניות בישראל, כנס בכנסת ביום ב' -3.2.2014

שחרור חסמים כלכליים של אמהות חד הוריות/יחידניות בישראל, כנס באולם גליל בכנסת ביום ב' -3.2.2014

לאישור השתתפות נא לשלוח שם מלא, מס' ת.ז וטלפון נייד ל-  siatmeretz@knesset.gov.il