ספרים ופרסומים

מרכז לייפר – תכנית ההתמחות במגדר לשנת תשע"ה 2014-2015

נפתחה ההרשמה ללימודי התמחות במרכז לייפר באוניברסטה העברית