ארכיון - ספרים ופרסומים

מדד הביטחון של נשים

דו"ח חדש- תחושת הביטחון של נשים ומוסדות המדינה בישראל.

תכלית הפרויקט ליצור מדד שיבחן את רמת הביטחון של נשים מקבוצות חברתיות שונות, בתוך ישראל ויקיף מגוון תחומים – מגדרי, כלכלי, חברתי, פוליטי, פיסי, מיני ועוד. מטרת המחקר לקדם שינוי בתפיסה של מהו ביטחון ומה המשמעות של חוסר ביטחון. בישראל ביטחון נתפס לרוב במושגים צבאיים, ואילו הפרויקט מכוון להרחיב את המושג לתחומים נוספים של ביטחון כלכלי, של בריאות, של אלימות במשפחה, של אלימות מינית ועוד.

דו"ח חדש- תחושת הביטחון של נשים ומוסדות המדינה בישראל.
תכלית הפרויקט ליצור מדד שיבחן את רמת הביטחון של נשים מקבוצות חברתיות שונות, בתוך ישראל ויקיף מגוון תחומים – מגדרי, כלכלי, חברתי, פוליטי, פיסי, מיני ועוד. מטרת המחקר לקדם שינוי בתפיסה של מהו ביטחון ומה המשמעות של חוסר ביטחון. בישראל ביטחון נתפס לרוב במושגים צבאיים, ואילו הפרויקט מכוון להרחיב את המושג לתחומים נוספים של ביטחון כלכלי, של בריאות, של אלימות במשפחה, של אלימות מינית ועוד.
חוקרות – אסיה איסטושינה, איריס זמיר
רכזת הפרויקט – מרים פרח
קואליציית מדד הביטחון של נשים