ספרים ופרסומים

כתב העת מגדר – הגליון השני

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר שמחה להודיע על הוצאתו לאור של הגליון השני של כתב העת הבינתחומי מגדר

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר שמחה להודיע על הוצאתו לאור של הגליון השני של כתב העת הבינתחומי מגדר, ופונה אל חברותיה וחבריה להפיץ את כתב העת בין הסטודנטיות/ים ולעודד שליחת מאמרים ורשימות לבמה זו.
זו הבמה האקדמית בארץ, לפרסום מחקריכן/כם בשפה העברית, בנושאי נשים ומגדר.

מגדר –  הגליון השני


קול קורא- הגליון השלישי