אירועים וכנסים

רב שיח על מקומן של נשים כפוסקות ודיינות

יום רביעי כ"ט בטבת תשע"ד, 1.1.2014 במתן, ירושלים

יום רביעי כ"ט בטבת תשע"ד, 1.1.2014 במתן, ירושלים