אירועים וכנסים

סחר הוגן – העסקה הוגנת, כנס לשילוב נשים ערביות בשוק העבודה בישראל

יום א', 22.12.2013 באוניברסיטת תל אביב

יום א', 22.12.2013 באוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי  אולם 001

הכנס בפייסבוק