אירועים וכנסים

תת ייצוג של נשים מקבוצות מיעוט באקדמיה

דיון אקדמי מיוחד, אוניברסיטת תל אביב, יום א', 22.12.13

דיון אקדמי מיוחד, אוניברסיטת תל אביב, יום א', 22.12.13 , בניין גילמן חדר 496

הכנס בפייסבוק