אירועים וכנסים

הזמנה למפגש: אלימות מינית כלפי נשים ונערות פלסטיניות

הקרנת הסרט "דומא", יום רביעי 18.12.13 באוניברסיטת תל אביב

הקרנת הסרט "דומא", יום רביעי 18.12.13 באוניברסיטת תל אביב

המפגש בפייסבוק