ארכיון - קולות קוראים

חסמי מידע מגדריים – שאלון

שאלון אינטרנטי עבור התנועה לחופש המידע

שלום רב,

אני פונה אליך היום בשם התנועה לחופש המידע. התנועה הוקמה בשנת 2004 על ידי אנשי תקשורת ומשפטנים מובילים כדי להביא ליישומו של חוק חופש המידע. התנועה לחופש המידע, היא תנועה משפטית, המגישה מאות בקשות חופש מידע בשנה למשרדי ממשלה וגופים אחרים עליהם חל חוק חופש המידע. בנוסף, וככל שמשאבי התנועה מאפשרים זאת, מגישה התנועה עתירות נגד רשויות סרבניות. התנועה פועלת גם כן לקידום חקיקה בתחום חופש המידע בשיתוף עם חברי כנסת ואירגונים חברתיים.

השנה, אנו מבקשים לבדוק חסמי מידע בתחומים מגדריים ולשם כך אנו זקוקים לעזרתכן. במסגרת דו"ח מקיף, שמבקש לזהות את המוקדים בהם חסר מידע בפילוח מגדרי פנינו לחברות כנסת, עיתונאיות וארגונים חברתיים רלוונטיים, בכדי לנסות ולזהות היכן ישנם חסמי מידע.

אם אתן עובדות או מתנדבות במסגרת ארגון אנא ציינו זאת ואת תפקידכן בו

השאלון  – חסמי מידע מגדריים

אנו לרשותכן בכל שאלה:
רחלי אדרי, עו"ד
03-9560146
Info@meida.org.il