ארכיון - מאמרים אקדמיים ארכיון - ספרים ופרסומים

רגינה קן-דרור | בחינת ההלימה בין צרכיהן של נשים המבקשות לצאת ממעגל הזנות ובין השירותים המוצעים להן על ידי ארגונים הפועלים בישראל

"מתוך הראיונות עולה כי שני הארגונים הוקמו בחסות הפרויקט הלאומי להוצאת נשים ממעגל הזנות. פרויקט הפועל מתוך תפישת עולם רדיקלית המבקשת למגר את הזנות ולשקם את "קורבנותיה".
ביחס לנקודה זו מציינת גור כי:"הרצון שלנו לטפל בנשים רואה אותן כנשים שנקלעו לזנות, לא שבחרו בזנות", "התפישה הטיפולית היא תפישה הרואה בזנות כאלימות, שרואה נשים בזנות כקורבנות של מערכת גברית שבעיקרה מושתתת על השליטה של גברים בנשים". כאשר בדומה לכך מציינת בן סיני כי: "הרעיון הבסיסי -בהקמת סלעית ובכלל של התכנית הלאומית להוצאת נשים מהזנות יוצאת מתוך נקודת הנחה שהן קורבנות, נשים שהגיעו למקום הזה מתוך מצוקה"

רגינה קן- דרור, בעלת תואר שני בחוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, סטודנטית בתכנית ההסבה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, מתנדבת מכון תודעה לחקר תופעת הזנות וסחר בנשים בעולם.

עבודת סמינר לסיום תואר M.A בחוג ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב. בהנחיית עו"ד נעמי לבנקרון.

רגינה קן-דרור | בחינת ההלימה בין צרכיהן של נשים המבקשות לצאת ממעגל הזנות ובין השירותים המוצעים להן על ידי…