ארכיון - אירועים וכנסים

זכות האישה על גופה – ביטול הוועדות להפסקת הריון – דיון מחדש

הכנס ייערך בכנסת ביום שלישי, 11.2.2014

הכנס ייערך בכנסת ביום שלישי, 11.2.2014

בקישור מצורפת עמדת ארגוני נשים וחברה בנושא הפסקת הריון

לאישור השתתפות – נא לשלוח שם, שם משפחה ות"ז למייל-  siatmeretz@knesset.gov.il

תגובה אחת