ארכיון - קולות קוראים

קול קוראת 2014/15 של קרן דפנה

להגשת בקשות ראשוניות למענקים- פיתוח מנהיגות פמיניסטית, בדגש על רב דוריות, והטמעת חשיבה מגדרית-פמיניסטית.

קרן דפנה – נשים מחוללות יחד שינוי, נוסדה בשנת 2003 על ידי פרופ‘ דפנה יזרעאלי ז“ל, חוקרת ופעילה פמיניסטית, אשר האמינה בכל לבה בתרומתן הייחודית של נשים לקהילה ולחברה. קרן נשים פמיניסטית הפועלת למען ארגוני הנשים בישראל ולקידום פילנתרופיה בעדשה מגדרית.
קול קוראת של קרן דפנה להגשת בקשות ראשוניות למענקים לשנים 2014/15.

הקול הקוראת מתמקד בשתי אסטרטגיות הליבה של הקרן: פיתוח מנהיגות פמיניסטית, בדגש על רב דוריות, והטמעת חשיבה מגדרית-פמיניסטית.

להורדת הקול קוראת בעברית, ערבית, ואנגלית וטופס להגשת בקשה ראשונית

לעיון בטופס הבקשה הראשוני