ארכיון - ספרים ופרסומים

המשפחה בישראל – Israel Studies Review

יצא לאור – חורף 2013, כרך 28, חוברת 2. עורכות אורחות: פרופ' סילביה פוגל ביז'אוי וד"ר רינה רוטלינגר ריינר

כתב העת ללימודי ישראל Israel Studies Review

יצאה לאור החוברת המוקדשת לנושא המשפחה בישראל

חורף 2013, כרך 28, חוברת 2
העורכות-האורחות הן: פרופ' סילביה פוגל-ביז'אוי וד"ר רינה רוטלינגר ריינר

העורך הראשי פרופ' יורם פרי

רשימת המאמרים בחוברת בקישור המצורף