ארכיון - קולות קוראים

בחירות שנתיות באגודה

ב-14.11.13 נערוך את האסיפה השנתית של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

ה ו ד ע ה

ביום חמישי ה-14 בנובמבר 2013 (י"א בכסלו תשע"ד), בשעה 16.00

במכללה האקדמית סמינר הקיבוצים, תל אביב.

נערוך את האסיפה השנתית של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר,

ובה נבחר הנהלה חדשה לאגודה

לפי תקנון האגודה: על החברות לשלוח המלצות למועמדות ראויות

ההמלצה צריכה להכיל את הדברים הבאים:

שם המועמדת

קורות חיים (בקיצור)

נימוקי השולח/ת (בקיצור)

את ההמלצות יש לשלוח לכתובת: gender4u@gmail.com , עד ה-31 באוקטובר 2013

תודה