ארכיון - קולות קוראים

קול קורא: הכנס הדו-שנתי השנים-עשר ללימודי אסיה בישראל

הכנס יתקיים בימים ראשון ושני, ה-25-26 במאי 2014 באוניברסיטת חיפה

קול קורא
הכנס הדו-שנתי השנים-עשר ללימודי אסיה בישראל יתקיים בימים ראשון ושני, ה-25-26 במאי 2014 באוניברסיטת חיפה
הכנס יעמוד הפעם בסימן נושא מרכזי: אסיה כרעיון / אסיה כאחדות מתגבשת
בין השאלות והנושאים העיקריים, אנו מעודדים במיוחד לבחון ולהציג בכנס זה:
מין, מגדר ומיניות באסיה העכשווית: מעמד, השכלה, ואזרחות כלכלית של נשים, מנהיגות נשים בחברות אסייניות
ותנועות פמיניסטיות, מקומם של מיעוטים מיניים באסיה, תיירות מין בתוך ואל אסיה, מסחר בנשים אסייניות, אסיה כיעד לתיירות מין וילודה.
אנא העבירו את הצעותיכם בהקדם ולא יאוחר מה-31 בדצמבר 2013. החלטות לגבי ההצעות ימסרו לקראת סוף ינואר 2014.
על ההצעה לכלול כותרת ותקציר בן 150-200 מלים.
שפות הכנס תהיינה עברית או אנגלית.
את ההצעות להרצאות, כמו גם פניות ושאלות אחרות, יש לשלוח לוועדת הכנס :asi12Haifa2014@gmail.com