אירועים וכנסים

נישואין וגירושין בישראל

מכון ון ליר: בישראל של שנת 2013, שאלת הנישואין האזרחיים היא אחת הסוגיות המדוברות ביותר בשיח הציבורי.אנו מזמינים את הקהל הרחב להשתתף בסדרת המפגשים ללימוד משותף ולהעשרה תרבותית.

מתוך אתר מכון ון ליר:

בישראל של שנת 2013, שאלת הנישואין האזרחיים היא אחת הסוגיות המדוברות ביותר בשיח הציבורי. במקביל לשיח הפוליטי המצומצם, העוסק בעיקר בניסיונות להתניע תהליך חקיקה לשינוי – עד עתה ללא הצלחה יתרה – רוחש שיח תרבותי-ערכי ער על סוגיה זו. כדי לעודד את השיח הזה ולהאיר את נושא ההסדרה המשפטית של הנישואין והגירושין בישראל מכמה נקודות מבט, אנו מזמינים את הקהל הרחב להשתתף בסדרת המפגשים ללימוד משותף ולהעשרה תרבותית.

ההזמנה (pdf) באתר מכון ון ליר