ארכיון - ספרים ופרסומים

לכבוד השנה האקדמית החדשה – עיון בנושא נשים והשכלה גבוהה

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר
מברכת את חברותיה וחבריה:
המרצות והמרצים, הסטודנטיות והסטודנטים בשנת לימודים מקדמת ופורה

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

מברכת את חברותיה וחבריה: המרצות והמרצים, הסטודנטיות והסטודנטים בשנת לימודים מקדמת ופורה

להלן שני מקורות שעוסקים בנשים ובלימודים גבוהים

עבודת הדוקטור של ענת גילת

נשים חוות העצמה דרך הלימודים הגבוהים – סיפורן של סטודנטיות יהודיות, ערביות, דתיות ולא דתיות, אוניברסיטת חיפה, 2006

שיחה בין פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ לבין ד"ר ענת גילת, אודות קובץ המאמרים

מגדר ואתניות בהשכלה הגבוהה בישראל, עורכים ר' הרץ-לזרוביץ וי' אופטלקה, 2009