ארכיון - קולות קוראים

חידר משלך 2013-14

סדנה על המפגש בין מחשבה פמיניסטית לחיים במדינה יהודית-דמוקרטית

מכון שלום הרטמן:

מנובמבר בתל אביב–תכנית ייחודית על יהדות ופמיניזם המיועדת לנשים המעורבות בציבוריות הישראלית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחנה פנחסי בכתובת  – channa1@bezeqint.net