ארכיון - ספרים ופרסומים

ייצוג נשים בפוליטיקה: ישראל במבט השוואתי

מחקר מדיניות חדש בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה

מחקר מדיניות חדש בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה

ניתן לקרוא את המחקר דרך אתר המכון – ייצוג נשים בפוליטיקה – ישראל במבט השוואתי (pdf)

ערכו: אסף שפירא, עופר קניג, חן פרידברג, רעות איצקוביץ'-מלכה

מתוך אתר המכון:

ייצוגן של נשים בזירה הפוליטית עומד זה עשור במרכז דיון ציבורי ומחקרי. הנחת היסוד המאפיינת את הדיון הזה היא שלייצוגן של נשים בפוליטיקה, ובפרט בבתי מחוקקים, חשיבות רבה — הוא תואם עקרונות דמוקרטיים וליברליים ותורם לקידום מעמדן של הנשים בחברה. ואולם אף שבעשורים האחרונים חל במדינות רבות שיפור של ממש בייצוג הנשים בפרלמנט, ברובן הוא עדיין לא מספיק. מציאות זו הביאה מדינות ומפלגות לאמץ מכסות ייצוג לנשים כדי לשפר את ייצוגן בזירות הפוליטיות.

מחקר המדיניות מבקש להעמיק בדיון חשוב זה. לשם כך הוא בוחן את ייצוג הנשים בפוליטיקה הישראלית לאורך שנים ואת הגורמים לו, משווה בין ייצוגן בישראל לייצוגן במדינות אחרות ובודק כיצד שיעור חברות הכנסת משפיע על קידומם של נושאים "נשיים" בישראל. נוסף על כך הוא מפרט המלצות לאימוץ מכסות ייצוג לנשים.