ארכיון - אירועים וכנסים

שנה טובה ופורה של שוויון ואחווה

מהאגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר

מברכת את חברותיה וחבריה המרצות והמרצים הסטודנטיות והסטודנטים
וכל המתעניינות והמתעניינים בקידום נושאי נשים ומגדר

שנה טובה ופורה של שוויון ואחווה