ארכיון - ספרים ופרסומים

גליון "חברה ורווחה"- אלימות נגד נשים במשפחה

כתב העת "חברה ורווחה" – רבעון לעבודה סוציאלית, גליון לג(2)

כתב העת "חברה ורווחה" – רבעון לעבודה סוציאלית הוציא לאור חוברת מיוחדת העוסקת באלימות נגד נשים במשפחה – גליון לג (2)

תוכן העניינים ודבר העורכים-אורחים (pdf)

לעיון בתקצירי המאמרים בדף "חברה ורווחה" באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים