ארכיון - ספרים ופרסומים

ד"ר נורית אורחן | יוצאות מארבע אמות, נשים כותבות בעיתונות ביידיש באימפריה הרוסית

ספר חדש בהוצאת מרכז זלמן שזר

ספר חדש בהוצאת מרכז זלמן שזר

מתוך אתר המרכז:

יוצאות מארבע אמות מספר את סיפורן של נשים כותבות בעיתונות ביידיש באימפריה הרוסית עד מלחמת העולם הראשונה. משוררות ביידיש נדונו במחקר בעבר, אך על כותבות הקורספונדנצייה, העיתונאיות והסופרות הראשונות, לא נכתב כל מחקר עד כה. מן החיבור עולה שנשים היו שותפות ליצירה התרבותית הענפה ביידיש ויצרו בסוגות מגוונות. דרך עיניהן של הכותבות מצטיירת לפנינו תמונה מורכבת של החברה היהודית, המאפשרת לקורא התבוננות מזווית רעננה ובלתי ידועה על רבדיה של חברה זו.

יוצאות מארבע אמות מבוסס על כתיבתן של יותר ממאה נשים, שהותירו יבול רב של חיבורים. הרשימות הרבות מתארות במישרין ובעקיפין את המעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית ופלורליסטית, את התפתחות המודעות המגדרית של הכותבות, את מצוקותיהן ואכזבתן מן החיים המודרניים, ואת הידיעה שאין דרך חזרה אל החברה המסורתית. הספר משמיע את קולן של הנשים, בוחן את החברה היהודית ההולכת ומשתנה במהירות ועומד על תרומתן לעיצובה. בד בבד הוא מוסיף ידע ותובנות על חיי האישה היהודייה באימפריה הרוסית בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים.

המחברת, ד"ר נורית אורחן, כתבה את עבודת הדוקטור שלה בהדרכת פרופסור חוה טורניאנסקי באוניברסיטה העברית, והיא מרצה במסגרות שונות וכותבת מאמרים על תרומתן של נשים ליצירה התרבותית ביידיש.