ארכיון - ספרים ופרסומים

בעל הבית הפריזאי, חיבור על מוסר וכלכלת בית

ספר חדש בהוצאת אוניברסיטת תל אביב, מצרפתית: פרופ' שולמית שחר

ספר חדש בהוצאת אוניברסיטת תל אביב.

חובר בשנת 1393 לערך על ידי בורגני פריזאי בשנת 1393, מצרפתית: פרופ' שולמית שחר

מתוך אתר ההוצאה:

הספר המיוחס לבעל הבית הפריזאי נכתב בשלהי המאה ה–14. המחבר מציג את עצמו כבורגני קשיש מפריז המחבר מדריך שימושי, לרעייתו בת ה-15. איננו יודעים מי באמת כתב את הספר ואם אכן נועד לנערה אמתית.

ייתכן שמדובר בתחבולה ספרותית והבעל הקשיש כמו גם רעייתו הצעירה לא היו ולא נבראו. אך בין אם היו ובין אם רק משל היו, מדובר באוצר בלום של מידע על תפיסות עולם ועל חיי היום יום בימי הביניים.

המחבר מציע עצות בענייני יראת שמים, ניהול משק הבית והיחס לנחותים, לשווים ולעליונים. בעיקר הוא מציע תמונה מרתקת של היחסים בין המינים ושל חיי נישואים בתקופה שבה נכתב.